เอกสารหลักสูตร

            ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ที่เผยแพร่เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและโรงเรียนด่านแม่คำมันได้นำมาปรับใช้ในปีการศึกษา 2553 -2554

หลักสูตรภาษาไทย
ความนำ 
แนวคิด  หลักการ  จุดหมาย 
วิสัยทัศน์
โครงสร้างของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์เพื่อการจัดทำคำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้และการจัดทำโครงสร้างรายวิชา 
ภาคผนวก 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
บรรณานุกรม 
คณะผู้จัดทำ

แบบ ปพ.5 ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.1

 

แบบปพ.5 ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.2

แบบ ปพ.5 ภาษาไทย ชั้น ม.3

  

 

ข้อสอบตามตัวชี้วัด ม.1ข้อสอบตามตัวชี้วัด ม.2ข้อสอบตามตัวชี้วัด ม.3

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: