Posted by: lathiga | เมษายน 5, 2011

คุยกันหน่อย


           1 ปีผ่านไป กับการติดต่อสื่อสารระหว่างครู Smedu (กลุ่มครูภาษาไทย ไอที) ในการทำบล้อคความรู้  แต่เราขาดการติดต่อจนต่อไม่ติด   จากประสบการณ์ในการนำบล้อคไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2553  (บล้อค เรียนภาษาไทย ไอทีกับครูลัฐิกา)  พบว่า นักเรียนได้รู้จัก Social Media มากชั้น  สามารถใช้บล้อคความรู้ไปจัดการความรู้ของตนเอง  เวลาครูไม่อยู่สามารถมอบหมายงานลงในบล้อคความรู้ แต่ข้อเสียที่พบคือ เรื่องวินัยในการใช้ Internet นักเรียนจะเพลินไปกับการพูดคุยใน Facebook จนละเลยงานที่มอบหมาย หากคุณครูได้บริหารจัดการเรื่องวินัยการใช้ Internet ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตรได้เป็นอย่างดี ปีที่แล้วบล้อคเรียนภาษาไทยไอทีกับครูลัฐิกาได้รับการพิจารณาให้ผ่านการประเมินไปเติมเต็มความรู้ในรุ่นที่ 2 และได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานของ สทร.อีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553  น้องๆกลุ่มครูภาษาไทย ไอที อย่าพึงท้อกันนะคะ  ครูลัฐิกายังสนุกกับการเรียนรู้ที่บางครั้งก็อาศัยน้องๆ Smedu ที่เก่งๆ จากกลุ่มสาระอื่น เช่น ครูจักจั่น   ครูอริสรา  ครูโจ๊ก   ครูอั้ม  ครูนุ้ย  ครูนิ  ทุกคนน่ารักมากค่ะช่วยให้คำแนะนำที่เราไม่ทราบ       ในกลุ่มครูภาษาไทยไอทีที่ติดต่อกันทาง Facebook อยู่ก็มีครูจรรย์จารีย์   ครูแหวว ส่วนท่านอื่นๆ เงียบเลย  มีประธานวสันต์ คำเพราะโผล่เข้ามาทักทายบ้างค่ะ
              หน้าที่ครูภาษาไทยจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  แม้จะช้าไปกว่าสาระอื่น อาจเป็นเพราะเราไม่ถนัดทางด้านเทคนิคพอนานๆไปก็จึงลืมการเพิ่มเนื้อหา  การปรับแต่งบล้อคให้น่าสนใจ  คงไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการพัฒนาใหม่ค่ะ 
               อยากให้พวกเราช่วยกันปรับปรุง   เพิ่มเติมเนื้อหาในบล้อคนี้ร่วมกันซึ่งเคยมอบ Username  และ password  ไปแล้ว  แต่คงลืมและจำไม่ได้  ถ้าท่านใดต้องการเพิ่มเนื้อหาเองก็กรุณาแจ้งมาทางบล้อคนี้ หรือทาง  Email. ก็ได้นะคะ  ในช่วงนี้จึงขอปรับปรุง บล้อคสำหรับครู Social Media (กลุ่มครูภาษาไทย ไอที) ให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คุณครูอาจจะนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

Advertisement
Posted by: lathiga | พฤษภาคม 22, 2010

สวัสดีเปิดเทอม

     

สวัสดีเปิดเทอมค่ะสมาชิกคุณครูภาษาไทย ไอที ที่เงียบหายไม่แวะเวียนเข้ามาในบล้อคกลางของเรานี้เลยหลังจากการอบรม Social  Media   ลืมชื่อบล้อคครูภาษาไทย ไอที กันไปแล้วหรืออย่างไร  ครูลัฐิกาได้เริ่มทดลองนำไปใช้กับนักเรียนบ้างแล้ว โดยสร้างบล้อคใหม่อีก 1 บล้อค ชื่อ Krulathiga นำไปแปะไว้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน danlablae.net  แล้วก็ให้นักเรียนเข้าไปตอบคำถามที่ครูกำหนดให้เพื่อฝึกการใช้ Internet  พบปัญหาคือ ที่โรงเรียนขณะนี้ใช้ net ได้เพียง 3 เครื่อง จึงแก้ปัญหาโดยการแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน  เข้าไปฝึกส่งงานกลุ่มละ 15 นาที ก็ตอบได้จนครบ 27 คน  แต่พบปัญหาอีกคือครูลืมออกจากระบบก่อนที่จะให้นักเรียนตอบ  พอครูเข้าไปแก้ไขกด trash เท่านั้นและข้อมูลหายหมดเลย จึงต้องเพิ่มเรื่องใหม่ให้นักเรียนศึกษาจากเว็บที่ครูคัดกรองให้แล้วตอบคำถามใหม่ในสัปดาห์ต่อไป

Posted by: lathiga | เมษายน 19, 2010

เปลี่ยนแปลงใหม่

                    

                                                                          
             สวัสดีค่ะเพื่อนครูภาษาไทย ไอที หลังจากการอบรม Social media  มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ  บล้อคของครูเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง  ถ้าเปลี่ยน url  ก็กรุณาแจ้งบอกมาที่บล้อคครูภาษาไทย ไอทีนี้ด้วยนะคะ เพราะ ณ วันนี้  20 เมษายน 2553  ลิงค์ไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมค่ะ    อย่าลืม   ” เจ็ดวันเว้นดีดซ้อมดนตรี   สามวันจากนารีเป็นอื่น นะคะ ”  

             หลังจากครูลัฐิกาไปอบรมครูสอนดีสอนเก่งของสหวิชาดอทคอมมาเมื่อวันที่ 26 -30 เมษายน 2553 ก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำสาระความรู้ในเว็บมาเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ที่จะนำไปสอนนักเรียน  และก็เกิดอาการกลัวอีกหลายๆอย่างเพิ่มขึ้น  ได้แก่  การนำเพลงมาโพสขึ้นในบล้อคที่ทำโดยไม่ทราบว่าเป็นความผิด ก็เลยต้องกลับมาแก้ไขบล้อคโดยด่วน  รวมทั้งรูปภาพสวยๆ ที่เคยนำมาประกอบก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นของตัวเอง  ค่ะก็จะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปค่ะ

Posted by: lathiga | เมษายน 4, 2010

ครูภาษาไทย ไอที


ความเป็นมาของบล้อคครูภาษาไทย ไอที
            
บล้อคครูภาษาไทย ไอที เป็นบล้อคกลางของครูภาษาไทยที่เกิดขึ้นจากการอบรม Social Media ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ในการอบรมครั้งนี้มีครูภาษาไทยได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเพียง 7 คน จากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 200 คน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2553 – 2 เมษายน 2553 ซึ่งแต่ละคนยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือในการอบรม  แต่คิดว่าอีกสักระยะครูภาษาไทยไอทีก็คงสามารถนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ค่ะ
วัตถุประสงค์ของบล้อคครูภาษาไทย ไอที
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างครูภาษาไทยที่นำ social Media ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.เพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ครูได้กรองเนื้อหาจากสื่อ IT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

ภาระงานของเรา
1. อัพเดทบล้อคของตนเองเพื่อให้ สทร. ตรวจสอบ  ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมภายในระยะเวลา 3 เดือน  นะคะ
2. ช่วยกันเขียนแสดงความคิดเห็น  ติ ชม ให้คำแนะนำ  ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความถูกต้องค่ะ

ด้วยความห่วงใย กลัวเพื่อนๆและน้องๆจะลืมรายชื่อสมาชิกกลุ่ม

(อ้อ…ลืมบอก  1 วันที่ผ่านมาพยายามหาวิธีการแก้ไขหัวบล้อคเพิ่งมาเปลี่ยนได้วันนี้เองโดยไปศึกษาจาก วิธีสร้างบล้อคง่ายๆด้วยตนเอง ซึ่งเขียนโดยคุณอิสรา  คูประสิทธิ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นไฟล์ ppt จาก powerpointครูลัฐิกาอ่านดูแล้วทำตามก็เปลี่ยนหัวบล้อคของเราได้เลยค่ะ)
 

จาก  ครูลัฐิกา  ผาบไชย  Lathiga@hotmail.com
แวะไปคุยกันใน facebook   นะคะ

 

Posted by: lathiga | เมษายน 1, 2010

การโต้วาที

สวัสดีค่ะ สำหรับบทความนี้เป็นการบ้านที่จะให้นักเรียนชั้น

ม.6ทุกคนจะได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ เรื่อง การโต้วาทีผ่านบทเรียนออนไลน์ค่ะ

รามารู้จักกับการโต้วาทีอย่างคร่าว ๆ ก่อนนะคะ

การโต้วาทีเป็นวิธีการพูดอภิปรายหรือการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในระดับการเรียนที่สูงขึ้น และสามารถนำไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้

ขอให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจตามลำดับดังนี้ค่ะ

1.  ศึกษาเนื้อหา การโต้วาที

2. ตัวอย่างการ โต้วาที

3. ทำกิจกรรมจากใบงานที่กำหนด ให้นะ คะ

ต่อนี้ไป ครูต้องฝากให้นักเรียนเข้าไปศึกษาและทำกิจกรรมที่กำหนดให้อย่างตั้งใจ  ถ้าหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ให้นักเรียนฝากคำถามไว้ในกระทู้นี้ หรือ ส่งอีเมล์ไปหาครูที่ nuttaya_mean@hotmail.com นะคะ


เอาใจช่วยทุก คนอยู่ค่ะ  ^_ูุ^

สาระที่ 3  การฟัง  การดู  และการพูด

 1. มาตรฐาน ท.3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
  1.สาระสำคัญ
  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาประกอบการแสดงความคิดเห็น จึงควรจัดเก็บข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ  เป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ความคิดอย่างมีระเบียบ มีคุณค่าและมีเหตุผลอย่างแท้จริง
  2.จุดประสงค์
  2.1. นักเรียนจับใจความสำคัญจากการฟังและดูได้  10 คะแนน
  2.2. นักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้ถูกต้อง  10 คะแนน
  2.3. นักเรียนนำข้อคิดจากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   10 คะแนน
  3.กิจกรรม
  3.1.นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการฟังและการดู ซึึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการฟังและการดูที่มีประโยชน์ค่ะ
  3.2.ฟังและดูนิทานจากวีดีโอ เรื่องนกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์ ซึ่งเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการคบเพื่อนค่ะ  http://www.youtube.com/watch?v=tYWJPNgKggA
  3.3.ทำกิจกรรมจากใบงาน
  4. การวัดผลประเมินผล
  4.1 วัดจากการเขียนจับใจความสำคัญ  10 คะแนน
  4.2 วัดจากการตั้งคำถามและตอบคำถามจากใบความรู้ 10 คะแนน
  4.3 นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  10 คะแนน

หมวดหมู่